fbpx Skip to main content

Het aantal medewerkers in de VVT-sector is in twee jaar tijd met 20.800 gestegen. De instroom in de intramurale zorg is hoger dan de uitstroom, maar volgens branchevereniging ActiZ verlaten nog steeds te veel medewerkers de zorg.

ActiZ baseert zich op voorlopige cijfers van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Daaruit blijkt dat de intramurale zorg tussen het derde kwartaal 2016 en het derde kwartaal van 2018 is gestegen met 14.500 medewerkers. Voor zorg thuis betrof de stijging 6.300 medewerkers.

Enorme opgave voor de toekomst

De branchevereniging noemt het een knappe prestatie van de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). “En een zeer noodzakelijke, gezien de enorme opgave die er ligt om ook in de toekomst mensen de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden.”

Vind de juiste medewerkers!

ActiZ merkt daarbij op dat nog te veel uitstroom is van medewerkers, met name in de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar. “Daar zijn verschillende oorzaken voor zoals: werkdruk, administratieve lasten en de grote wissel die onregelmatig werken trekt op de werk-privébalans van medewerkers.”

Deeltijdfactor en ziekteverzuim

Uit de cijfers van AZW blijkt verder dat de gemiddelde deeltijdfactor ongeveer gelijk is gebleven (0,62 intramuraal, 0,56 zorg thuis). Het ziekteverzuim steeg in 2018 door naar 7,12% ten opzichte van 6,67% in 2017.

Nieuwe medewerkers uit andere branche

In het derde kwartaal van 2018 betrof het aantal nieuwe medewerkers in de VVT afkomstig uit een andere branche dan zorg en welzijn ruim 42%. “Het is mooi om te zien dat mensen op een later moment in hun carrière bewust kiezen voor de ouderenzorg”, aldus ActiZ.

Lees ook: 7 kansen om het personeelstekort in de zorg terug te dringen

Hulp nodig? Chat met ons