fbpx Skip to main content
vacatures verzorgende ig

Er is vanuit de zorgsector onverminderd veel vraag naar professionals. Dit geldt met name voor verzorgenden IG, voor wie bijna één op de vijf vacatures zijn bestemd, zo blijkt uit de Zorg Barometer van UWV.

Werkgevers in de zorg hebben nog steeds moeilijk vervulbare vacatures voor onder meer verzorgenden IG, algemeen en gespecialiseerd verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. Eind 2020 stonden er naar schatting 21.600 vacatures open voor zorgberoepen. Dat zijn er volgens UWV evenveel als een jaar eerder, voor corona.

Vooral meer banen in VVT

In 2020 waren er ruim 1,2 miljoen banen van werknemers in de zorg. In 2020 heeft de coronacrisis de banengroei wel wat afgeremd, maar aan het eind van het derde kwartaal van 2020 waren er toch in elke branche binnen de zorg meer banen voor werknemers dan een jaar eerder. Dit was vooral zichtbaar bij verpleging, verzorging en thuiszorg.

>>> Verzorgende IG: alles over opleiding, werk en vacatures

Terwijl het totale aantal WW-uitkeringen in 2020 over alle sectoren fors toenam, daalde het aantal WW-uitkeringen vanuit de zorg met 5% tot bijna 19.500, aldus UWV.

Kansrijke zorgberoepen

Een groot aantal zorgberoepen staat in de lijst kansrijke beroepen van UWV. Naast de eerder genoemde moeilijk vervulbare beroepen gaat het bijvoorbeeld om huishoudelijk medewerkers in de thuiszorg, personeel in operatiekamers, radiodiagnostisch laboranten en GZ-psychologen.


Helpenden opleiden en begeleiden tot verzorgenden IG

Als oplossing voor het grote tekort aan verzorgenden heeft Okeedo ‘De Klas’ ontwikkeld. Met dit concept voor de langdurige zorg worden zorgprofessionals op niveau 2 in 15 maanden opgeleid tot verzorgende IG en zijn ze, direct én voor de langere termijn, inzetbaar voor zorgorganisaties.

Ontvang de werkgeversbrochure over De Klas Neem contact op

 

Hulp nodig? Chat met ons