fbpx Skip to main content
werkgeverschap verpleeghuizen

In de verpleeghuiszorg is de afgelopen jaren helaas geen sprake van een dalend ziekteverzuim en lagere uitstroom van personeel. Om de toenemende druk op de personele capaciteit het hoofd te bieden, moet het werkgeverschap worden gemoderniseerd, schrijft minister De Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer.

In de Kamerbrief naar aanleiding van de voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis, gaat De Jonge onder meer in op werkgelegenheid, uitstroom, ziekteverzuim en personeelsbeleid in de verpleeghuiszorg.

Extra kwaliteit per cliënt

Het aantal werknemers in de verpleeghuiszorg in de periode 2017 tot en met het derde kwartaal van 2020 met 42.000 (25.000 fte) gestegen. De personele groei wordt sinds 2017 deels ingezet voor de zorg aan de groter wordende groep cliënten (+8.000 werknemers, +4.000 fte) en deels voor extra kwaliteit per cliënt (+34.000 werknemers, +21.000 fte). Per verpleeghuislocatie worden er gemiddeld 18 werknemers extra ingezet.

Uitstroom van personeel onveranderd hoog

Desondanks is het thema personeel ‘minder op orde’ dan andere thema’s, staat in de Kamerbrief te lezen. Daarbij gaat het onder andere om het methodisch werken, de beschikbaarheid van voldoende deskundig personeel, het ziekteverzuim (7,7% op jaarbasis in 2020) en het verloop van personeel. “Helaas blijft de uitstroom van personeel onveranderd hoog”, aldus De Jonge. “Gemiddeld gaat per kwartaal bijna 5% van de werknemers bij een verpleeghuis weg, ook in 2020.” Als positief punt noemt de minister dat het aantal gerealiseerde stageplaatsen en leerwerkplaatsen met 15% aanzienlijk is gestegen.

Goed werkgeverschap in verpleeghuizen

De Jonge benoemt nadrukkelijk het belang van goed werkgeverschap in de verpleeghuiszorg. “Goed werkgeverschap beperkt het ziekteverzuim en de uitstroom van personeel en is daarmee zeer belangrijk voor de toekomstige personele capaciteit. Langs verschillende wegen is hier vanuit Thuis in het Verpleeghuis aandacht voor geweest, maar ook via het actieprogramma Werken in de Zorg. In de verpleeghuiszorg heeft dat vooralsnog niet geleid tot een lager ziekteverzuim en lagere uitstroom van personeel.”

>>> Ziekteverzuim in de zorg: percentages, oorzaken en aanpak

Op dit moment staat de personele capaciteit al behoorlijk onder druk en dit zal de komende jaren niet anders zijn, vervolgt De Jonge. “Na 2025 neemt die druk nog fors toe, gegeven de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De komende jaren dient het werkgeverschap in de verpleeghuiszorg dan ook gemoderniseerd te worden, zorginstellingen dienen hiertoe een visie te ontwikkelen.”

Kamerbrief over Vijfde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis

Als specialist in het detacheren van medewerkers voor de zorg, biedt Okeedo een langetermijn oplossing voor het personeelstekort. Bent u benieuwd wat we voor werkgevers in de zorg kunnen betekenen? We bespreken het graag!

onze aanpak en concepten voor werkgevers Neem contact op

 

Lees ook:

‘Verloop van zorgmedewerkers groot en kostbaar knelpunt’

10 ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn

 

Hulp nodig? Chat met ons