fbpx Skip to main content
tekort verzorgenden

Het tekort aan verzorgenden kan oplopen tot bijna 44.000 in 2030. Dit blijkt uit een nieuwe arbeidsmarktprognose, uitgesplitst per zorgbranche en beroepsgroep, waarover minister Van Ark de Tweede Kamer heeft geïnformeerd.

In de nieuwe prognose zijn voor zowel 2022 als 2030 verschillende scenario’s doorgerekend, waaronder ‘corona basis’ en ‘corona tweede golf’.

Grootste verwachte tekorten bij verzorgenden

In 2022 zien de onderzoekers de grootste verwachte tekorten bij verzorgenden (mbo 3) en verpleegkundigen (mbo en hbo). Naar 2030 toe wordt met name een forse stijging van het tekort aan verzorgenden verwacht, als gevolg van de forse groei van de zorgvraag in de VVT-sector.

Verwacht personeelstekort per beroepsgroep in 2022:
Zorghulp: 3.200 – 4.000
Helpende zorg & welzijn: 3.400 – 4.100
Verzorgende: 18.000 – 19.900
Verpleegkundige: 9.300 – 11.700

Verwacht personeelstekort per beroepsgroep in 2030:
Zorghulp: 6.200 – 4.600
Helpende zorg & welzijn: 6.900 – 4.700
Verzorgende: 43.700 – 35.900
Verpleegkundige: 17.700 – 14.500

Verzorgenden nodig? Ontdek 'De Klas'!

Het tekort in 2030 in het scenario ‘corona tweede golf’ is kleiner dan in het scenario ‘corona basis’ door een lager zorggebruik als gevolg van demografische effecten van corona (onder andere meer sterfte).

Prognose voor verpleeghuiszorg en andere branches

Uitgesplitst naar branche blijkt uit de prognose dat het personeelstekort in 2022 het grootst is in de VVT (verpleeghuiszorg en thuiszorg). In deze branche zal het tekort ook de komende tien jaar het meest toenemen als gevolg van een snel toenemende zorgvraag. Verder constateren de onderzoekers dat ook in de ziekenhuiszorg het tekort de komende jaren naar verwachting verder oploopt.

Verwacht personeelstekort per branche in 2022:
Verpleeghuiszorg: 29.600 – 31.700
Thuiszorg: 8.500 – 12.200
Ziekenhuizen en overig medisch specialistische zorg: 6.400 – 8.600
GGZ: 3.000 – 6.100
UMC: 2.200 – 3.100
Gehandicaptenzorg: 1.300 – 3.700

Verwacht personeelstekort per branche in 2030:
Verpleeghuiszorg: 70.200 – 54.100
Thuiszorg: 19.400 – 15.600
Ziekenhuizen en overig medisch specialistische zorg: 16.900 – 14.100
GGZ: 4.300 – 4.100
UMC: 5.900 – 5.000
Gehandicaptenzorg: 2.000 – 1.500

Het verwachte totale arbeidsmarkttekort voor zorg en welzijn (exclusief kinderopvang) ligt in 2022 tussen de 56.300 en 73.800. Voor 2030 ligt dat tussen 102.600 en 132.700.

Groei in aantal werknemers

De onderzoekers baseren het arbeidsmarkttekort onder meer op een verwacht aantal werknemers in zorg en welzijn van circa 1,32 miljoen in 2022 en circa 1,48 miljoen in 2030. De grootste groei in het aantal werknemers vindt plaats bij de verpleeghuiszorg met circa 285.000 werknemers nu naar ruim 400.000 in 2030. Bij ziekenhuizen gaat het om een groei van iets minder dan 220.000 nu naar bijna 240.000 in 2030.

Voor de Kamerbrief over de arbeidsontwikkelingen in de zorg en een uitgebreide toelichting op de arbeidsmarktprognose, klik hier.


Verzorgenden opleiden met ‘De Klas’

Als oplossing voor het grote tekort aan verzorgenden heeft Okeedo ‘De Klas’ ontwikkeld. Met dit concept voor de langdurige zorg worden zorgprofessionals op niveau 2 in 15 maanden opgeleid tot verzorgende IG en zijn ze, direct én voor de langere termijn, inzetbaar voor zorgorganisaties.

Ontvang de brochure Neem contact op

Lees ook:
Verzorgende IG schaars? Opleiden met ‘De Klas’ biedt werkgevers uitkomst
7 kansen om het personeelstekort in de zorg terug te dringen
Verzorgende IG: alles over opleiding, werk en vacatures

Hulp nodig? Chat met ons