fbpx Skip to main content

Het ziekteverzuim in de zorg en de relatief hoge fysieke en mentale belasting van medewerkers, vragen volgens minister Hugo de Jonge (VWS) om ‘een forse inzet’. Dat schrijft hij in een Kamerbrief over de voortgang van het actieprogramma Werken in de zorg.

Het actieprogramma, dat gericht is op het terugdringen van het personeelstekort, heeft een aanpak via drie actielijnen: meer kiezen voor de zorg, beter leren in de zorg en anders werken in de zorg.

Ziekteverzuim in de zorg structureel hoger

In het kader van laatstgenoemde actielijn heeft gezonder werken nadrukkelijk de aandacht van het ministerie. Temeer omdat het ziekteverzuim in de gezondheids- en welzijnszorg structureel hoger is dan het landelijk gemiddelde. “Naast de algemene oorzaken zoals uitval vanwege griep of persoonlijke omstandigheden speelt hierbij een relatief hoge fysieke en mentale belasting van de medewerkers”, schrijft De Jonge in de brief aan de Tweede Kamer. “Hierin zien we de afgelopen periode helaas een stijging. Dit vraagt om een forse inzet en is daarom beslist een belangrijk aandachtspunt in het actieprogramma Werken in de Zorg.”

Lees ook: Ziekteverzuim in de zorg: percentages, oorzaken en aanpak

Het belang van het terugdringen van het ziekteverzuim wordt breed gedeeld en er wordt volgens de minister dan ook aan veel kanten op ingezet. Zo werkt RegioPlus – het verband van regionale werkgeversorganisaties – aan een doorontwikkeling van het programma Gezond en Zeker, dat dit jaar is verbreed naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook in het Nationaal Programma Preventie is duurzame inzetbaarheid door gezond werken een aandachtspunt. In de verschillende cao’s tenslotte hebben werkgevers en werknemers afspraken met elkaar gemaakt over het terugdringen van het ziekteverzuim.

Werk van zorgmedewerker verlichten

In het kader van anders werken, noemt De Jonge het ook van belang dat professionals de ruimte hebben om te doen waarvoor ze zijn opgeleid en dat waar mogelijk wordt ingezet op het gebruik van e-health toepassingen en andere innovaties om het werk van de zorgmedewerker te verlichten en de kwaliteit van zorg te verhogen.

Verzorgende IG en verpleegkundige

Het actieprogramma kent een voortvarende start, aldus de minister. Zo is de werkgelegenheid in de periode begin 2017- eind juni 2018 toegenomen met 39.000 werknemers. Maar de urgentie blijft, beseft De Jonge: “We zien dat het voor zorgwerkgevers steeds lastiger wordt om voor bepaalde vacatures voldoende geschikt personeel te vinden, zoals voor verzorgende IG en verpleegkundige (mbo en hbo). Aan het einde van het tweede kwartaal van 2018 waren er ruim 30 duizend openstaande vacatures in de zorg. Nog niet eerder was het aantal openstaande vacatures in de zorg zo hoog als nu.”

⇒ Lees ook:

‘Tijd voor aanpak verzuim en personeelstekort in de zorg’

 

 

Hulp nodig? Chat met ons