fbpx Skip to main content
detacheren

Flexibiliteit en specifieke kennis zijn voor opdrachtgevers de onderscheidende kenmerken om voor een detacheerder te kiezen. Behalve voor opdrachtgevers heeft detacheringswerk ook voor werknemers unieke en aantrekkelijke kenmerken. We beschrijven vier redenen om te kiezen voor een detacheerder.

Ongeveer 1,6 procent van de werkzame beroepsbevolking (134.828 werknemers ) werkte in 2018 als gedetacheerde, blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van ABU, PwC en ABN AMRO. 68 procent daarvan identificeert zich als vrouw, en 32 procent als man. De grootste groep (32 procent) is 30 – 40 jaar, gevolgd door de leeftijdsgroepen t/m 30 jaar en 40 – 50 jaar, beiden 27 procent.

1. Detacheerder biedt opdrachtgever flexibiliteit

Flexibiliteit is de belangrijkste reden om te kiezen voor een detacheerder, schrijft de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) in hun factsheet. Een detacheerder biedt namelijk flexibele toegang tot de juiste specialisten op het juiste moment. Tegelijkertijd loopt de opdrachtgever minder risico als werkgever, terwijl de werknemer zijn rechten behoudt. VvDN: “In vrijwel elk vakgebied vindt vergaande specialisatie plaats. Had een bedrijf vroeger een IT’er nodig, nu wordt specifiek gevraagd naar een web designer, een software engineer of een SAP-consultant. Daarvoor leent inhuur via een detacheerder zich bij uitstek.”

De bedrijfseconomische reden waarom opdrachtgevers gedetacheerden inhuren, is met name het verrichten van tijdelijke, specialistische werkzaamheden (45 procent), schrijven de onderzoekers van Panteia. De invulling van schaarse functies (24 procent) en extra ondersteuning tijdens drukte (22 procent) zijn andere belangrijke bedrijfseconomische redenen.

2. Detacheerder biedt medewerker afwisseling en zekerheid

Hoewel de medewerker zijn expertise kan inzetten bij meerdere opdrachtgevers, blijft hij wel zeker van zijn baan door de detacheerder, aldus de VvDN. Gedetacheerde medewerkers hebben namelijk een arbeidsovereenkomst voor langere tijd afgesloten bij een detacheringsbureau en worden vervolgens op tijdelijke of projectbasis ingezet bij opdrachtgevers. Het biedt vastigheid, maar is toch afwisselend: dat houdt het werk interessant en is ideaal voor verdere carrièrestappen.

Werken als gedetacheerde is ook een snelle manier om ervaring bij verschillende opdrachtgevers op te doen, beaamt ruim 45 procent van de gedetacheerden in een onderzoek van VvDN en Dzjeng (2019). Creativiteit kwijtkunnen, contactmogelijkheden met vakgenoten en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden worden het minst als reden genoemd door gedetacheerden.

3. Loopbaanbegeleiding als onderscheidend element gedetacheerde

‘Goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden’ is voor veertig procent een reden om te kiezen voor een detacheringsbureau als werkgever. Deze ontwikkelingsmogelijkheden zijn de toekomst, stelt VvDN in een bericht (2021) waar zij drie trends schetst. “In de snel veranderende (digitaliserende) arbeidsmarkt is het zaak dat werkenden bijblijven en over de juiste vaardigheden en competenties blijven beschikken. Juist detacheerders investeren meer dan gemiddeld in opleiding en training van hun medewerkers. (…) Detacheerders zijn primair werkgever en moeten het dus hebben van goed opgeleide werknemers van wie de kennis en competenties altijd op peil zijn.”

Volgens het onderzoek van Panteia zijn andere terreinen waarop detacheringsbureaus zich als werkgever onderscheidend noemen, ‘het vergroten van de arbeidswaarde en invullen van duurzame inzetbaarheid’, ‘het bieden van werkzekerheid’ en ‘het bieden van een kennisplatform’. Gemiddeld besteden detacheringsbureaus 4 procent van hun omzet aan opleiding; dat is bijna 2,5 keer zoveel als het gemiddelde in het bedrijfsleven.

>>> Lees ook: Detacheringsbureau zorg: alles over detacheren in zorg en welzijn

4. Detacheerder investeert in marktwaarde

Om aantrekkelijk te blijven moeten detacheringsbureaus investeren in hun marktwaarde, flexibel blijven en participeren in een leven lang werken en leren, zegt VvDN-secretaris Peter Hulsbos in de MarktMonitor van het eerste kwartaal van 2021. “Waar in veel sectoren de coronapandemie zorgde voor het (sterk) teruglopen van de omzet van werkgevers en daarmee van hun behoefte aan (tijdelijk) personeel, explodeerde in de publieke sector (met name overheid en zorg) de behoefte aan projectmedewerkers en -experts. Interim professionals worden ervaren als volwaardige werknemers, die tegelijk zorgen voor de benodigde flexibiliteit. Met het unieke karakter van detacheren, verliest de werknemer in deze tijd niet zijn of haar baan maar is het detacheringsbureau daar om in de tussentijd zekerheid te bieden en (bijvoorbeeld) verder op te leiden. Wat dat betreft een absolute win-win situatie.”

Ontdek Okeedo voor opdrachtgevers Ontdek Okeedo voor professionals

Lees ook:

Kalorama en Okeedo trekken samen op tegen personeelstekort

Sutfene ontwikkelt eigen flexpool met Okeedo

 

Hulp nodig? Chat met ons