fbpx Skip to main content

Al meer dan 10.000 deelnemers die in zorg en welzijn willen blijven of komen werken, hebben zich aangemeld voor loopbaanondersteuning door Sterk in je werk, zorg voor jezelf. Door dit succes krijgt het project, een initiatief van CNV Zorg & Welzijn, een vervolg.

De werkenden, zij-instromers, carrièreswitchers en herintreders zochten hulp bij het bepalen van hun loopbaanpad in zorg en welzijn. Werknemersorganisatie CNV Zorg & Welzijn geeft uitvoering aan het project met samenwerkingsverband RegioPlus, waarin 14 regionale werkgeversorganisaties zijn vertegenwoordigd. Beide partijen willen met persoonlijk loopbaanadvies zoveel mogelijk mensen kansen bieden voor leren en werken in zorg en welzijn, in de eigen regio, vrijblijvend en vrijwillig. Ze achten dit essentieel om huidige en potentiële medewerkers te ondersteunen bij hun keuze in deze sector.

Werknemers en geïnteresseerden in zorg en welzijn

De komende jaren zijn meer dan 100.000 medewerkers extra nodig. Ook wisselen jaarlijks ongeveer 180.000 mensen in de sector van baan. Het in een vroeg stadium begeleiden van medewerkers bij hun loopbaankeuzes, helpt bij het behoud van mensen voor deze sector, aldus CNV Zorg & Welzijn.

Stappende naar een passende baan in de zorg

Ditzelfde geldt voor potentieel geïnteresseerden in zorg en welzijn. Door tijdens individuele gesprekken inzichtelijk te maken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn, wat dat aan opleiding en training vraagt en bij welke werkgevers in de regio passende vacatures zijn, worden medewerkers in het project begeleid bij het vinden en nemen van de juiste stappen naar een passende baan.

Lees ook:
CNV: zonder drastische maatregelen definitief zorginfarct
Arbeidsmarktmonitor UMC biedt inzichten voor toekomst van werken

Hulp nodig? Chat met ons