fbpx Skip to main content
verzorgende ig

De laatste jaren beginnen steeds minder studenten met een mbo-opleiding verzorgende ig. Zo ook in het huidige studiejaar 2020/’21, waarin de instroom met 11 procent daalde naar 9.400 studenten.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Instroom verzorgende ig

Bij de opleiding verzorgende ig is bbl de meest gekozen leerweg. Van de instromers in studiejaar 2020/’21 koos 36 procent een bol-opleiding en 64 procent voor een bbl-opleiding. Bij de leerweg bol daalt de instroom sinds studiejaar 2017/’18. In het studiejaar 2020/’21 begonnen 12 procent minder studenten dan het jaar ervoor. Instroom in de leerweg bbl daalt sinds studiejaar 2019/’20 en ligt in het huidige studiejaar 11 procent lager.

>>> Een tekort aan verzorgenden voorkomen? Ontdek ‘De Klas’!

Mbo-opleidingen zorg en welzijn

In middelbare beroepsopleidingen voor zorg en welzijn stroomden in studiejaar 2020/’21 in totaal ruim 72.100 studenten in. Dat zijn er iets minder dan een studiejaar eerder (72.500).

In het huidige studiejaar begonnen 10.070 studenten aan de opleiding mbo-verpleegkunde, vrijwel evenveel als het jaar ervoor (10.050). Van hen koos 64 procent voor een beroepsopleidende leerweg (bol)en 36 procent voor een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De instroom in de bbl-opleiding mbo-verpleegkunde is vanaf studiejaar 2018/’19 wat gedaald, terwijl die in de bol-opleiding toenam met 5 procent in studiejaar 2020/’21.

Groei bij hbo-verpleegkunde

De instroom in de opleiding hbo-verpleegkunde is volgens het CBS juist sterk gestegen, vooral in de afgelopen twee jaar. De meeste instellingen hebben de numerus fixus op deze opleidingen met ingang van studiejaar 2019/’20 afgeschaft. In het huidige studiejaar 2020/’21 zijn 9.100 studenten begonnen met een hbo-opleiding verpleegkunde. Dat zijn er 12 procent meer dan een jaar eerder. De groei zit vooral bij voltijdstudies, die dit studiejaar 17 procent meer instroom hadden dan een jaar eerder.

>>> Bijbaan in de zorg: dit zijn de mogelijkheden voor hbo-v studenten

In totaal stroomden in studiejaar 2020/’21 in hogere beroepsopleidingen voor zorg en welzijn 52.100 studenten in. Dat ligt hoger dan een studiejaar eerder, toen 45.700 studenten begonnen.

Werken in de zorg Werkgever? Bekijk onze concepten
Hulp nodig? Chat met ons