fbpx Skip to main content

Iedere actieve baanzoeker heeft in de zorg gemiddeld de keuze uit vier vacatures. Waar de vacaturedruk in de zorg nu al groot is, vooral voor verpleegkundigen, wordt dit de komende jaren alleen maar groter.

Dit blijkt uit een onderzoek van Intelligence Group in opdracht van Compagnon. Alle actieve baanzoekers (29.400 totaal) hadden afgelopen jaar de keuze uit in totaal 104.800 vacatures. Tegenover elke gespecialiseerde verpleegkundige (hbo), wijkverpleegkundige en mbo-verpleegkundige die een baan zocht, waren er zelfs respectievelijk acht, zeven en zes vacatures voor die functie.

Volgens Compagnon-directeur Frank Roders wordt het tekort aan personeel de komende jaren alleen maar groter. “Maar liefst twintig procent van alle zorgprofessionals is 55 jaar of ouder en zal in de komende tien tot vijftien jaar uitstromen.”

Werklozen met een zorgopleiding

Het aantal unieke (online) vacatures in de zorg steeg in een jaar tijd met twaalf procent, van 27.152 in het derde kwartaal van 2018 naar 30.491 in het derde kwartaal van 2019. Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal zzp’ers in de zorg met elf procent steeg ten opzichte van een jaar eerder, tot 41.000. Ook zouden 5.400 werklozen met een zorgopleiding graag in de sector aan de slag willen.

>>> Meer grip op flexwerk in de zorg: zo doen andere organisaties het

‘Latente doelgroep bij het wervingsproces betrekken’

Van de zorgprofessionals is veertien procent het afgelopen jaar van werkgever gewisseld. Elf procent wisselde van baan bij dezelfde werkgever. Roders: “Ondanks dat ze veel minder vaak actief op zoek zijn, wisselen zorgprofessionals ongeveer even vaak van baan als werkgevers in andere beroepsgroepen. Het is daarom van belang om ook de latente doelgroep (44 procent) bij het wervingsproces te betrekken, omdat zij niet direct in aanraking komen met vacatures.”

Zorgprofessionals vinden een nieuwe baan in 25 procent van de gevallen via bekenden of het eigen netwerk. Roders: “Hieruit blijkt de noodzaak van een sterk referral programma voor de werving van nieuwe zorgmedewerkers. Niet alleen voor eigen medewerkers, maar ook buitenstaanders zoals patiënten en hun familie zijn hierbij interessante partijen.”

Zorgmedewerkers behouden

Van de oud-zorgprofessionals die het afgelopen jaar van vakgebied wisselden, deed 41 procent dit uit onvrede over hun toenmalige functie. Slechts zestien procent stroomde uit omdat hun contract niet werd verlengd. Roders: “Het behoud van bestaande zorgmedewerkers is minstens zo belangrijk als het aantrekken van nieuwe professionals. Om medewerkers binnen boord te houden, is het van belang ze gelukkig te houden”. Uit het onderzoek blijkt dat zorgprofessionals veel belang hechten aan onregelmatigheidstoeslag, een acceptabele werkdruk en de mogelijkheid tot parttime werken.

Lees ook: 7 kansen om het personeelstekort in de zorg terug te dringen

Hulp nodig? Chat met ons