fbpx Skip to main content

De sector verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) is in toenemende mate populair bij recent gediplomeerde verpleegkundigen. Van de BIG-geregistreerde en werkzame verpleegkundigen die in 2015/’16 afstudeerden, werkte eind 2016 40 procent in deze sector, tegen 22 procent van de gediplomeerden van 2005/’06.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het zijn vooral mbo-gediplomeerden die in de verpleging, verzorging en thuiszorg werken. Van de lichting 2015/’16 werkte de helft van de mbo’ers eind 2016 in deze sector en van de oudere lichting ruim een kwart. Bij de hbo’ers is het verschil tussen de diplomalichtingen kleiner (28 procent en 18 procent).

Meer hbo’ers, minder mbo’ers in ziekenhuis

Het aandeel gediplomeerden dat eind 2016 in een ziekenhuis werkte verschilt niet veel tussen de diplomalichtingen 2005/’06 en 2015/’16: 45 en 40 procent. Wel is er een verschuiving tussen de mbo- en hbo-opgeleiden, waarbij hbo-afgestudeerden uit 2015/’16 meer in een ziekenhuis werken en mbo’ers juist minder. Van de jonge lichting hbo’ers werkt ruim de helft in een ziekenhuis tegenover 43 procent van de lichting 2005/’06. Bij de mbo’ers is het omgekeerde te zien: hier werkte van de recent afgestudeerden bijna een derde in een ziekenhuis, terwijl dit bij de tien jaar eerder gediplomeerden nog 46 procent was.

Sterke toename afgestudeerde verpleegkundigen

In 2016/’17 haalden 9.400 mbo’ers en hbo’ers een diploma verpleegkunde. Dat waren er ruim anderhalf keer zo veel als tien jaar eerder. Het jaarlijks aantal afgestudeerden is sinds 2012/’13 sterk toegenomen, aldus het CBS. Iets meer mbo’ers dan hbo’ers behalen een diploma verpleegkunde. In 2016/’17 was de verhouding 56 procent mbo en 44 procent hbo. Tien jaar eerder was dit 60 procent en 40 procent.

BIG-geregistreerd en werkzaam als verpleegkundige

Van de verpleegkundigen die in 2005/’06 afstudeerden, stond 83 procent in 2016 in het register Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) én was eind 2016 ook werkzaam als verpleegkundige. Dit geldt zowel voor de mbo- als voor de hbo-gediplomeerden. Voor later gediplomeerden liggen deze percentages hoger. Zo is 93 procent van de hbo-gediplomeerden uit 2015/’16 eind 2016 in het BIG geregistreerd én als verpleegkundige werkzaam, voor de mbo’ers uit dat diplomajaar is dat 88 procent.

Lees ook: Arbeidsmarktmonitor UMC biedt inzichten voor toekomst van werken

Hulp nodig? Chat met ons