fbpx
werkdruk in de zorg

Bijna 44 procent van de werknemers in zorg en welzijn ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. De werkdruk loopt bovendien op, constateren zowel werknemers als werkgevers in de zorg. Op basis van actuele percentages uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn zoomen we in op de ontwikkeling en oorzaken van de werkdruk in ziekenhuizen, VVT, GGZ en gehandicaptenzorg en op de genomen maatregelen.

Volgens bijna twee op de drie werknemers in de zorg- en welzijnssector is de werkdruk toegenomen in het jaar voorafgaand aan de enquête (voorjaar 2019). Dat blijkt uit de werknemers- en werkgeversenquêtes zorg en welzijn die het CBS heeft uitgevoerd voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

Uit de enquête komt naar voren dat een relatief grote groep een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart, met percentages die tussen de verschillende branches in de sector zorg en welzijn variëren van 33 tot 53. Meer dan de helft van de werknemers in de sector onderschrijft de stelling ‘Ik heb het gevoel dat ik tijd tekortkom’.

Werkdruk in de zorg volgens werkgevers

Ook bijna de helft (49 procent) van de werkgevers in de sector geeft aan dat de werkdruk is opgelopen. Een iets kleiner aandeel (47 procent) zei dat de werkdruk gelijk bleef, en volgens 4 procent daalde de werkdruk in het voorgaande jaar. In de Gehandicaptenzorg en Overige zorg en welzijn werden regeldruk en administratieve lasten het vaakst genoemd als belangrijkste oorzaken van de toegenomen werkdruk.

Redenen van toegenomen werkdruk

Redenen die werkgevers in de zorg noemen voor de toegenomen werkdruk zijn (meerdere antwoorden mogelijk):

– Regeldruk en administratieve lasten: 75%
– Meer of moeilijkere / complexere taken: 53%
– Mondiger cliënten: 36%
– Te weinig personeel en overwerk: 35%
– Werk-privébalans: 23%
Hoog ziekteverzuim onder medewerkers: 12%
– Onduidelijkheid rollen en verantwoordelijkheden: 10%
– Werksfeer en/of spanningen: 9%
– Onzekerheid medewerkers over baan: 8%

Maatregelen tegen werkdruk in de zorg

Werkgevers kunnen verschillende maatregelen nemen om de werkdruk in de zorg te verminderen. In het onderzoek kwamen het bespreekbaar maken van de werkdruk met de leidinggevende of het team vaak genoemd (44 procent), evenals het aantrekken van nieuw personeel (39 procent) en het efficiënter vormgeven van werkprocessen (38 procent).

Lees ook: Detacheringsbureau zorg: alles over detacheren in zorg en welzijn

Ondanks de hoge werkdruk waarderen de werknemers in de zorg- en welzijnssector hun werk. Maar liefst 78 procent is tevreden tot zeer tevreden met hun werk. Ruim 90 procent vindt het werk inhoudelijk leuk en 78 procent vindt de sfeer op de afdeling plezierig. Over de loopbaanperspectieven is er minder tevredenheid. Minder dan de helft (44 procent) was het eens met de stelling ‘Ik heb voldoende loopbaanperspectieven op mijn werk’.

Werkdruk in ziekenhuizen

In universitair medische centra (umc’s) noemt 42 procent van de werknemers de werkdruk te hoog of veel te hoog. Bij ziekenhuizen en overig medisch specialistische zorg is dat 48 procent. Op de vraag of de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven, antwoordt 62 procent van de umc-medewerkers en 69 van de ziekenhuismedewerkers dat de werkdruk is toegenomen.

Bekijk onze concepten voor ziekenhuizen

Werkdruk in verpleging en verzorging

In de sector ‘verpleging en verzorging’ noemt 50 procent van de werknemers de werkdruk te hoog of veel te hoog, 49 procent noemt de werkdruk goed. Ruim twee op de drie medewerkers (68 procent) heeft het idee dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen, 28 procent zegt dat het gelijk is gebleven.

Bekijk onze concepten voor de langdurige zorg

Werkdruk in de GGZ en gehandicaptenzorg

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) noemt 49 procent van de werknemers de werkdruk te hoog of veel te hoog. In de gehandicaptenzorg is dat 46 procent. Op de vraag of de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven, antwoordt 67 procent van de GGZ-medewerkers en 66 van de medewerkers in de gehandicaptenzorg dat de werkdruk is toegenomen.

Klik hier voor de uitkomsten van de Werknemersenquête 2019 (1e meting) van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Klik hier voor het rapport over de Werkgeversenquête 2018 van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Okeedo is gespecialiseerd in het detacheren van personeel in de zorg. Wij geloven dat elke zorgorganisatie baat heeft bij een gezonde flexibele schil, met enthousiaste, bekwame en gastgerichte medewerkers. Geen ‘handjes’ maar waardevolle collega’s die teams in beweging brengen en de tevredenheid van patiënten en bewoners doen stijgen. 

Ontdek Okeedo

 

Hulp nodig? Chat met ons