fbpx Skip to main content

Het tekort aan medewerkers in de zorg is een van de belangrijkste uitdagingen waarvoor we staan, zo meldt het ministerie van VWS in haar begroting voor 2019 die tijdens Prinsjesdag werd gepresenteerd. Een overzicht van de plannen van het kabinet omtrent werken in de zorg.

Het kabinet wil het personeelstekort in de zorg onder meer terugdringen door mensen te werven en door de capaciteit in de zorg op andere wijze beter te benutten. “Dit meten we onder andere aan de hand van het aantal zij-instromers en herintreders, het ziekteverzuim en de uitbreiding van de contractomvang.”

Extra personeel

Het aantal jongeren dat voor een zorgopleiding kiest, stijgt. Maar het kabinet wil dat nog meer mensen kiezen voor werken in de zorg. “Of dat nu leerlingen en studenten, zij-instromers of herintreders zijn.” Met alleen extra personeel is de zorg er niet, beseft het kabinet. “Het werk moet ook beter en anders georganiseerd worden. Door onnodige administratie weg te nemen en taken beter te verdelen. En door het gebruik van innovaties die de zorg verbeteren en het werk lichter maken.”

>>> Lees ook: ‘Tijd voor aanpak verzuim en personeelstekort in de zorg’

Programma Werken in de zorg

Het programma ‘Werken in de zorg’ is een van de middelen om deze doelen te bereiken. Het kabinet stelt in het programma 350 miljoen euro beschikbaar ten behoeve van goed opgeleide mensen. Het geld wordt onder meer besteed aan scholing van (nieuw) personeel, loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie. “Elke student moet kunnen rekenen op een stageplek en op inspirerend en uitdagend onderwijs dat is toegespitst op de praktijk”, aldus het kabinet. Werkgevers en opleidingen maken afspraken om tot meer stageplekken te komen. Voor het huidige personeel staat permanent leren en ontwikkelen centraal.

Verpleeghuizen, ambulancezorg en GGZ

Een belangrijk deel van het scholingsgeld is bestemd voor verpleeghuizen. Voor geschoold personeel in de ambulancezorg is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld en voor de GGZ is het aantal beschikbare opleidingsplekken inmiddels met circa 40 procent verruimd, aldus het kabinet.

Functiedifferentiatie

Functiedifferentie heeft ook de aandacht. “Door het beter herschikken van taken kunnen mensen weer doen waarvoor ze zijn opgeleid. Het werk wordt beter verdeeld en er ontstaan banen voor mensen die anders moeilijk aan het werk komen, zoals ouderen of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.”

Lees ook: ‘Belangrijke rol zorgondersteuners bij tegengaan personeelstekort’

Eén van de maatregelen die het kabinet aanstipt is om een betere inzet te bewerkstelligen van oudere werknemers voor wie het werk fysiek te zwaar wordt. “Om uitval te voorkomen moet eerder en creatiever worden nagedacht over lichtere functies. Oudere werknemers kunnen bijvoorbeeld studie- en stagebegeleiding voor nieuwe medewerkers op zich nemen. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: de oudere werknemer kan langer zinvol aan de slag blijven en andere verpleegkundigen en verzorgenden worden ontlast.”

Prettiger en slimmer werken

Om de hoge werkdruk te verminderen en werken in de zorg daarmee prettiger te maken, zijn minder overbodige administratieve lasten en minder regeldruk noodzakelijk. “Registreren is niet per definitie slecht en maakt ook deel uit van het werk van de zorgprofessional. Goed meten leidt immers tot betere zorg. Maar het moet wel proportioneel zijn en een duidelijk doel dienen”, aldus het kabinet.

In het actieplan ‘Ontregel de zorg’ is bijvoorbeeld afgesproken dat ziekenhuizen in 2019 het standaard registreren van verpleegkundige routinehandelingen schrappen en er ook daadwerkelijk mee stoppen. Tenslotte wordt werken in de zorg volgens het kabinet ook prettiger door slimmer te werken met behulp van de nieuwste technologieën.

Uitgaven aan de zorg in 2019

In 2019 is er 71 miljard euro beschikbaar voor de zorg, 5 miljard meer dan in 2018. De netto zorguitgaven groeien daarmee met 7 procent. Vanwege demografische ontwikkelingen wordt er meer zorg geleverd en er komen meer banen bij in de zorg. Ook zijn er nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen beschikbaar. Bovendien stijgen de lonen en ook de prijzen in de zorgsector. Als de hogere lonen en prijzen niet meegerekend zouden worden, gaat het om een groei van 3,5 procent.

Lees ook:

Prinsjesdagstukken inclusief VWS-begroting voor 2019

7 kansen om het personeelstekort in de zorg terug te dringen

Hulp nodig? Chat met ons