fbpx Skip to main content
ziekteverzuim zorg en welzijn

Het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn bedroeg in het tweede kwartaal van 2021 6,5 procent. Dat is aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde verzuim van 4,7 procent over alle bedrijfstakken. In de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) ligt het ziekteverzuim met 7,9 procent het hoogst binnen zorg en welzijn.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Het verzuim van 6,5 procent in zorg en welzijn is het hoogste percentage voor deze sector in een tweede kwartaal vanaf 2003.

Ziekteverzuim in verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Het meeste verzuim in het tweede kwartaal werd genoteerd voor de VVT-sector (7,9 procent). Dat is doorgaans het geval, maar voor het eerst sinds 2014 was het verzuim in VVT in het tweede kwartaal niet hoger dan een jaar eerder.

Bekijk onze personeelsoplossingen voor de VVT-sector

Ook in de gehandicaptenzorg (7,2 procent) en kinderopvang (6,9 procent) lag het ziekteverzuim in het tweede kwartaal van 2021 hoger dan gemiddeld voor de hele zorg- en welzijnssector, aldus het CBS. Het verzuim onder huisartsen en gezondheidscentra lag in het tweede kwartaal met 5,3 procent onder het gemiddelde, maar in deze relatief kleine branche neemt het ziekteverzuim al drie jaar op rij sterk toe.

Ziekteverzuim ten opzichte van tweede kwartaal 2020

Tussen het tweede kwartaal van 2021 en het tweede kwartaal van 2020 ging het ziekteverzuim van 6,1 procent naar 6,5 procent in zorg en welzijn. Een zelfde stijging deed zich voor in de geestelijke gezondheidszorg (van 5,7 naar 6,1 procent) en in de gehandicaptenzorg (van 6,8 naar 7,2 procent).

Bekijk onze personeelsoplossingen voor ziekenhuizen

Voor ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg ging het verzuim van 5,3 procent naar 5,8 procent (+0,5 procentpunt). In de branches sociaal werk, jeugdzorg en verpleging verzorging en thuiszorg bleef het verzuim vrijwel op hetzelfde niveau als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Invloed van corona op het ziekteverzuim

In hoeverre de coronapandemie heeft bijgedragen aan het ziekteverzuim is niet af te leiden uit de cijfers waarover het CBS beschikt. Ook voor de coronacrisis was er al een opgaande lijn in het ziekteverzuim in de zorg.

Zoekt u nieuwe collega's? Okeedo!

Lees ook:

Ziekteverzuim in de zorg: percentages, oorzaken en aanpak

Detacheringsbureau zorg: alles over detacheren in zorg en welzijn

 

Hulp nodig? Chat met ons