fbpx Skip to main content
zorgpersoneel uitbesteden

Het uitbesteden van zorgpersoneel is duurder dan dit zelf te organiseren, denken veel mensen. Maar klopt dit wel? Wie alle kosten voor zorgmedewerkers – inclusief verloop en verzuim – analyseert, kan wel eens tot een andere conclusie komen.

De gemiddelde ‘cost per hire’ in Nederland bedraagt € 4.644 (bron: Intelligence Group). Binnen de zorg is dit veelal veel duurder vanwege de grote personeelstekorten en de benodigde tijd voor het vinden van goede mensen. De gemiddelde cost per hire in de zorg is sinds 2015 met 485% gestegen (bron: Arbeidsmarktmonitor 2019). Des te vervelender is het als een nieuwe medewerker na een korte periode weer uitstroomt of verzuimt.

Kosten van ziekteverzuim

Het verzuim in de gezondheidszorg is bovengemiddeld hoog en sinds 2018 zelfs het hoogst van alle bedrijfstakken. In 2019 bedroeg het ziekteverzuim gemiddeld 5,7%, met soms hoge uitschieters voor individuele zorgorganisaties en afdelingen.

Dit is een grote kostenpost voor iedere zorgorganisatie. Uit onderzoek van Deloitte komt naar voren dat een zieke medewerker een organisatie 410 euro per dag kost, uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen van 36.500 euro. Deze kosten zijn opgebouwd uit loondoorbetaling, kosten voor vervanging, verlies productie/dienst, kosten van arbodienstverlening en verzuimbegeleiding.

ontvang de whitepaper 'kosten van outsourcen vs. eigen beheer'

In het geval van een organisatie met 100 FTE en een verzuim van 5,9% betekent dat bijvoorbeeld een kostenpost van € 631.400 op jaarbasis. Bij een verzuim van 16% op een afdeling gaat het zelfs om een kostenpost van 1,71 miljoen euro.

Kosten van verloop

Er zijn vier soorten kosten van verloop (Davidson et al, 2010): werving- en selectiekosten, trainings- en opleidingskosten, kosten van verlies van arbeidsproductiviteit en exit-kosten. Uit onderzoeken blijkt dat het verloop van personeel gemiddeld 70% van het jaarsalaris kost. Uitgaande van een gemiddeld jaarsalaris in Nederland kost het verloop van één werknemer circa € 25.000.

Wie bedenkt dat het verloop in de zorg in 2019 15,7% bedroeg (bron: EY), beseft dat het om enorme bedragen gaat die helaas vaak te relateren zijn aan werkdruk en negativiteit op de werkvloer. Voor een organisatie van bijvoorbeeld 1.500 medewerkers en een verloop van 15% gaat het om een kostenpost per jaar van circa € 5,6 miljoen. Een significant bedrag dat via allerlei onzichtbare kostenposten verloren gaat voor de zorgorganisatie.

Eigen beheer vs. zorgpersoneel uitbesteden

Wie appels met appels wil vergelijken, neemt alle loonkosten inclusief sociale premies voor personeel in eigen beheer mee:

+ Wervingskosten
+ Selectietijd(kosten)
+ Onboarding
+ Persoonlijke begeleiding
+ Persoonlijke ontwikkeling
+ Verzuimkosten en -risico
+ Trainingskosten
+ Opleidingskosten
+ Transitievergoeding
+ Loon-salarisadministratie

Het voordeel van samenwerking met Okeedo als detacheringsbureau is dat er sprake is van een vast bedrag. Er vindt daarnaast continue begeleiding en persoonlijke ontwikkeling plaats en mocht een medewerker disfunctioneren is vervanging geen probleem. Door een secure on-boarding, passend bij de organisatie en de afdeling, en persoonlijke begeleiding ontzorgt Okeedo organisaties niet alleen, maar draagt het ook bij aan een gezond personeelsbestand voor de lange termijn.

Neem contact op

Slim uitbesteden van zorgpersoneel kost zorgorganisaties geen geld, maar levert per saldo juist veel op! Vergelijk appels met appels, inclusief rekenvoorbeelden, in de gratis whitepaper ‘Kosten van outsourcen vs. eigen beheer’.

Ontvang de whitepaper


Lees ook:

‘Outsourcen van zorgpersoneel brengt nieuw elan teweeg in teams’

Alles over detacheren in zorg en welzijn

 

Hulp nodig? Chat met ons