fbpx Skip to main content
detacheringsbureau zorg

Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt overwegen veel organisaties samenwerking met een detacheringsbureau. Maar wat is detachering? Wat zijn de voordelen en nadelen van detachering? Welke verschillen zijn er met een uitzendbureau en wat zijn specifieke kenmerken van een detacheringsbureau voor de zorg? Een overzicht van de belangrijkste aspecten van detachering.

Wat is detachering en wat doet een detacheringsbureau?

Bij detachering huurt een organisatie een werknemer voor een bepaalde tijd van een detacheringsbureau. De gedetacheerde werknemer is met een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst in dienst bij een detacheringsbureau. Dit detacheringsbureau (de uitlener) detacheert hem of haar voor een afgesproken periode bij een organisatie (de inlener).

Het detacheringsbureau is als werkgever verantwoordelijk voor het betalen van loon. Ook als de werknemer ziek is, vakantie heeft of er geen opdrachtgever is om voor te werken. Als opdrachtgever heb je op de werkvloer uiteraard wel (mede)verantwoordelijkheid voor het functioneren van de medewerker.

Detacheringsbureaus zijn vaak gespecialiseerd in een bepaalde sector, zoals detachering voor de zorg. Een detacheringsbureau werft studenten en professionals op hun geschiktheid voor het betreffende marktsegment en stemt dit, als het goed is, af op de wensen en behoeften van een opdrachtgever. Als er een ‘klik’ is, komt de gedetacheerde in dienst bij het detacheringsbureau en kan hij of zij aan de slag bij de inlener.

Redenen voor detachering

Een bedrijf of organisatie kan om verschillende redenen behoefte hebben aan tijdelijke extra ondersteuning. Dit kan zijn vanwege uitval door ziekte of verlof, piekbelasting of een reorganisatie c.q. fusie. Speciale projecten kunnen ook reden zijn tot detachering, bijvoorbeeld dat er behoefte is aan specifieke kennis of vaardigheden. Detachering kan fungeren als kortetermijnoplossing, en soms ook als vaste flexibele schil.

In opdracht van ABU, ABN AMRO en PWC bekeken onderzoekers van Panteia de belangrijkste redenen om voor een detacheringsbureau te kiezen. Het blijkt dat flexibiliteit en kennis voor opdrachtgevers de onderscheidende kenmerken zijn om voor gedetacheerden te kiezen. Het verrichten van tijdelijke, specialistische werkzaamheden, de invulling van schaarse functies en extra ondersteuning tijdens drukte zijn belangrijke bedrijfseconomische redenen.

Maak kennis met Okeedo

Behalve voor opdrachtgevers heeft detacheringswerk ook voor werknemers unieke en aantrekkelijke kenmerken, blijkt uit het onderzoek. Zo is de duur van de opdracht meestal korter dan de verbintenis met het detacheringsbureau, wat de gedetacheerde werkzekerheid biedt. Tegelijk biedt detachering vaak de mogelijkheid bij meerdere opdrachtgevers te werken. “Vastigheid maar toch afwisselend: dat houdt het werk interessant en is ideaal voor verdere carrièrestappen”, aldus de onderzoekers.

Voordelen en nadelen van detachering

Voor organisaties heeft samenwerking met een detacheringsbureau diverse voordelen:

* Continuïteit; als inlener ben je zeker van flexibele medewerkers gedurende een afgesproken periode. Dat draagt bij aan de continuïteit van je bedrijfsvoering of dienstverlening.

* Flexibiliteit; door het tijdelijke karakter van detachering kun je als organisatie makkelijker inspelen op fluctuaties in drukte of financiële mogelijkheden. Wanneer de organisatie ontevreden is over het functioneren van de werknemer kan het detacheringsbureau snel schakelen voor een andere medeweker.

* Vernieuwing; het regelmatig instromen van nieuwe mensen zorgt voor een frisse wind in teams en organisaties. Met nieuwe inzichten en energie brengen zij een positieve dynamiek teweeg.

* Snelheid; via detachering kun je snel deskundige werknemers inhuren die direct voor jouw organisatie aan de slag kunnen. Het tijdrovende proces van werving en selectie wordt hiermee geëlimineerd.

* Risicobeheersing; als inlener draag je niet de werkgeversrisico’s die je wel hebt voor eigen medewerkers. Het detacheringsbureau is de werkgever van de gedetacheerde en loopt dus de werkgeversrisico’s bij onder meer ziekte en ontslag.

Als nadeel van detachering wordt genoemd dat een gedetacheerde mogelijk minder binding heeft met de organisatie dan eigen personeel. Daarnaast moet een gedetacheerde over zaken als vakantie steeds met zowel de opdrachtgever als het detacheringsbureau overleggen.

Verschillen tussen een detacheringsbureau en een uitzendbureau

De termen detacheringsbureau en uitzendbureau worden nog wel eens met elkaar verward. Terwijl er toch duidelijke verschillen zijn. Zo biedt een uitzendbureau een groot deel van het personeel geen contract. Zij vallen onder het uitzendbeding en hebben geen recht op salaris als een opdrachtgever de samenwerking met het uitzendbureau beëindigt.

Een gedetacheerde heeft daarentegen een formele arbeidsrelatie. Dat wil zeggen dat de gedetacheerde een opzegtermijn heeft, doorbetaald krijgt als er geen werk is en niet zomaar ontslagen kan worden. Een gedetacheerde heeft bij een detacheringsbureau dus meer zekerheid dan bij een uitzendbureau.

Een ander verschil is dat een detacheringsbureau medewerkers vaak gedurende langere tijd inzet bij een opdrachtgever, variërend van een paar maanden tot enkele jaren. Deze langere verbintenis heeft tot gevolg dat een detacheringsbureau meer zal investeren in de kennis en vaardigheden van medewerkers dan uitzendbureaus doen. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden bij een detacheringsbureau over het algemeen beter dan bij een uitzendbureau.

>>> Lees het blog: Staar niet blind op kwantiteit bij aantrekken zorgmedewerkers

Detacheringsbureaus onderscheiden zich naar eigen zeggen vooral op het gebied van loopbaanbegeleiding en persoonlijke aandacht, zo komt naar voren in het eerder aangehaalde onderzoek van Panteia. Andere terreinen waarop detacheringsbureaus zich als werkgever onderscheidend noemen ten opzichte van andere werkgevers, zijn ‘het vergroten van de arbeidswaarde en invullen van duurzame inzetbaarheid’, ‘het bieden van werkzekerheid’ en ‘het bieden van een kennisplatform’. Gemiddeld besteden detacheringsbureaus 4% van hun omzet aan opleiding; dat is bijna 2,5 keer zoveel als het gemiddelde in het bedrijfsleven.

Detacheringsbureau voor de zorg

In de sector Zorg en welzijn werken volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 1,6 miljoen mensen. De vraag naar medewerkers in de zorg is groot en datzelfde geldt voor de vraag naar ‘flexwerkers’ en samenwerking met een detacheringsbureau. Flexwerkers worden onder meer ingezet als extra personeel en vanuit diverse andere strategische overwegingen.

Als gespecialiseerd detacheringsbureau voor de zorg, gelooft Okeedo dat elke zorgorganisatie baat heeft bij een gezonde flexibele schil. Waarbij we geen ‘handjes’ leveren, maar waardevolle collega’s die met hun enthousiasme teams in beweging brengen en met hun gastgerichtheid voor meer tevreden patiënten en bewoners zorgen.

Dit zeggen onze opdrachtgevers Maak nu een afspraak

Lees ook:

7 kansen om het personeelstekort in de zorg terug te dringen

Werkdruk in de zorg: percentages, oorzaken en maatregelen

Hulp nodig? Chat met ons