fbpx Skip to main content
werken in de ouderenzorg

De vraag naar personeel in de ouderenzorg is al jaren onverminderd groot. Actieve baanzoekers kunnen kiezen uit talloze vacatures. Maar hoeveel medewerkers werken in de ouderenzorg, hoeveel vacatures in het verpleeghuis en verzorgingshuis staan er eigenlijk open en wat is de prognose voor de komende jaren?

Halverwege 2020 werkten er zo’n 1,5 miljoen mensen in de gehele sector zorg en welzijn, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is ruim 15 procent van alle werkenden in Nederland. Alleen in de sector handel werken nog meer mensen. Ter vergelijking: in 2012 werkten bijna 1,37 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn. Tussen 2013 en 2016 daalde dit tot 1,28 miljoen.

In het derde kwartaal van 2020 kwamen er per saldo ruim 34 duizend medewerkers bij ten opzichte van een jaar eerder, aldus CBS. Deze toename was groter dan in het tweede kwartaal, toen er ruim 28 duizend medewerkers bij kwamen. Vooral in de kinderopvang en VVT nam het aantal medewerkers toe. Tevens kwamen de meesten van hen van buiten de sector.

Op langere termijn meer complexe zorg nodig

Iedere actieve baanzoeker heeft in de zorg gemiddeld de keuze uit vier vacatures. Waar de vacaturedruk in de zorg nu al groot is, vooral voor verpleegkundigen, wordt dit de komende jaren alleen maar groter. Twintig procent van alle zorgprofessionals is 55 jaar of ouder en zal daarom in de komende tien tot vijftien jaar uitstromen.

Bekijk onze zorgvacatures

Hoe komt deze situatie in de zorg? Volgens het CBS door een combinatie van bevolkingsgroei, vergrijzing en technologische ontwikkeling. Het aandeel 65-plussers in de bevolking steeg bijvoorbeeld het afgelopen decennium van ruim 15 procent naar 20 procent. Daarbij worden mensen ouder en blijven ze langer vitaal. Eenmaal op hoge leeftijd krijgen ze één of meer chronische aandoeningen. Mensen hebben op langere termijn meer (complexe) zorg nodig. En anderen moeten die zorg weer leveren.

Werken in de ouderenzorg

De ouderenzorg (verpleging, verzorging en thuiszorg) is daarom ook verreweg de grootste branche in de sector. Daar werken 384.000 medewerkers, wat 28 procent van alle medewerkers in de sector zorg en welzijn is. Daarmee is werken in de ouderenzorg anderhalf keer zo groot als de branche ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg.

Zineb, VIG in opleiding: ‘Door COVID zie ik hoe waardevol de zorg is’

“Sinds maart 2020 werk ik via Okeedo als Helpende bij Hilverzorg. Hier lever ik samen met mijn collega´s de beste zorg aan de cliënten op onze afdeling. Het is dankbaar werk en de cliënten zijn bijna altijd blij met de zorg die wij leveren. Tegelijkertijd volg ik de opleiding tot verzorgende IG via ‘De Klas’. Dit werkleertraject kwam ik tegen via een online advertentie. Het trok mijn aandacht en ik heb me ervoor aangemeld. Ik krijg voldoende begeleiding en goede lesstof, zodat ik ook goed meekom in de opleiding. Ik ben erg blij met de keuze voor Okeedo en Hilverzorg!”

>> Werken in het ziekenhuis: vacatures en kansen op een baan

Wie werken in het verpleeghuis, verzorgingshuis of thuiszorg?

De medewerkers die in het verpleeghuis, verzorgingshuis of thuiszorg werken zijn gemiddeld ouder dan de rest van de medewerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt. 29 procent is 55-plusser en 92 procent van alle medewerkers is vrouw. Daarbij werkt negen op de tien medewerkers in deeltijd, terwijl het landelijke gemiddelde de helft is. 81 procent heeft een vast contract en de anderen hebben een flexibel contract.

Werken in de ouderenzorg: meerdere vacatures voor één werkzoekende

Iedere werkgever in de ouderenzorg kampt met moeilijk vervulbare vacatures. Met name verzorgenden en verpleegkundigen zijn moeilijk te vinden. Wie werk zoekt in de VVT-sector (verpleging, verzorging en thuiszorg) kan dus kiezen uit meerdere vacatures. Toch behoorde de ouderenzorg in 2020 tot de branches met de grootste groei van de instroom, ten opzichte van een jaar eerder.

Prognose voor werken in de ouderenzorg

Het personeelstekort kost de politiek hoofdbrekens. In 2021 werd bijvoorbeeld met meerdere partijen een akkoord afgesloten dat er 50.000 extra verpleeghuisplekken voor 2031 worden gerealiseerd. Echter stelde minister Conny Helder van Langdurige zorg begin 2022 dat deze plekken er niet komen. Volgens haar heeft het bijbouwen van verpleeghuisplekken in de huidige vorm geen zin, omdat er toch geen personeel is. Helder geeft vervolgens in een debat aan dat die 50.000 plekken er wel komen, maar wat haar betreft niet in de ‘traditionele’ verpleeghuizen zoals die er nu zijn. Ze wil naar andere vormen van verpleegzorg, die thuis of in kleinschalige woonzorgvoorzieningen kan worden gegeven .

Het personeelstekort is dus echt een probleem. Het tekort aan verzorgenden kan zelfs oplopen tot bijna 44.000 in 2030, schreef minister Van Ark in november 2020 aan de Tweede Kamer. Ze baseert haar brief op de arbeidsmarktprognose uitgesplitst per zorgbranche en beroepsgroep. Uit de prognose blijkt dat het personeelstekort in 2022 het grootst is in de ouderenzorg. In deze branche zal het tekort ook de komende tien jaar het meest toenemen als gevolg van een grotere zorgvraag.

Ik wil werken in de zorg

Verwacht personeelstekort per branche in 2030:

  • Verpleeghuiszorg: 70.200 – 54.100
  • Thuiszorg: 19.400 – 15.600
  • Ziekenhuizen en overig medisch specialistische zorg: 16.900 – 14.100
  • GGZ: 4.300 – 4.100
  • UMC: 5.900 – 5.000
  • Gehandicaptenzorg: 2.000 – 1.500

Het arbeidsmarkttekort wordt gebaseerd op onder meer een verwacht aantal werknemers in zorg en welzijn (exclusief kinderopvang) van circa 1,48 miljoen in 2030. De grootste groei in het aantal werknemers vindt plaats bij de verpleeghuiszorg met circa 285.000 werknemers nu naar ruim 400.000 in 2030. Bij ziekenhuizen gaat het om een groei van iets minder dan 220.000 nu naar bijna 240.000 in 2030.

Medewerkers in de ouderenzorg behouden

39 procent van de medewerkers in de sector zorg en welzijn verlaat binnen twee jaar de werkgever. Dit zijn vaak geen nieuwe instromers, maar zeer ervaren medewerkers. 78 procent daarvan blijft alsnog werken in dezelfde sector. Toch blijft het verloop aan het begin van een dienstverband hoog, aldus RegioPlus. Medewerkers die binnen een jaar weg gaan, vertrekken vaker vanwege de werksfeer en minder vaak vanwege loopbaanmogelijkheden. RegioPlus: “Advies is dus om als eerste vooral oog te hebben voor de werksfeer en in een latere fase ook aandacht te geven aan loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden.”


Verzorgenden opleiden met ‘De Klas’

Als oplossing voor het grote tekort aan verzorgenden heeft Okeedo ‘De Klas’ ontwikkeld. Met dit concept voor de langdurige zorg worden zorgprofessionals op niveau 2 in 15 maanden opgeleid tot verzorgende IG en zijn ze, direct én voor de langere termijn, inzetbaar voor zorgorganisaties.

Ontdek het concept De Klas Ontvang de brochure over De Klas

 

neem contact op

Lees ook:

Werken in de zorg: alles over opleidingen, niveaus en vacatures

Bijbaan in de zorg: dit zijn de mogelijkheden voor hbo-v studenten

Hulp nodig? Chat met ons