fbpx Skip to main content
werken in de ouderenzorg

De vraag naar personeel in de ouderenzorg is al jaren onverminderd groot. Actieve baanzoekers kunnen kiezen uit talloze vacatures. Maar hoeveel medewerkers werken in de ouderenzorg, hoeveel vacatures in het verpleeghuis en verzorgingshuis staan er eigenlijk open en wat is de prognose voor de komende jaren?

Begin 2023 werkten er zo’n 1,4 miljoen mensen in de gehele sector zorg en welzijn, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is ruim 15 procent van alle werkenden in Nederland. Alleen in de sector handel werken nog meer mensen. Ter vergelijking: in 2016 werkten er 1,28 miljoen mensen in zorg en welzijn.

Sinds eind 2016 neemt het aantal medewerkers in de sector gestaag toe. Echter stijgt het aantal medewerkers dat de sector verlaat sinds het tweede kwartaal in 2021 ook. In het eerste kwartaal van 2023 stroomden zelfs 36 duizend medewerkers meer uit dan in het tweede kwartaal van 2021.

Binnen de groep uitstromers vallen medewerkers die overstappen naar een andere sector, verder als zelfstandige gaan, gepensioneerd worden, een uitkering krijgen of helemaal stoppen met werken. De overstap naar een andere bedrijfstak komt het vaakst voor. 70 procent van de uitstromers kiest daarvoor.

Op langere termijn meer complexe zorg nodig

Waar het personeelstekort nu al groot is, vooral voor verpleegkundigen, wordt dit de komende jaren alleen maar groter. Twintig procent van alle zorgprofessionals is 55 jaar of ouder en zal daarom in de komende tien tot vijftien jaar uitstromen.

Bekijk onze zorgvacatures

Hoe komt dit? Volgens het CBS door een combinatie van bevolkingsgroei, vergrijzing en technologische ontwikkeling. Het aandeel 65-plussers in de bevolking steeg bijvoorbeeld het afgelopen decennium van ruim 15 procent naar 20 procent. Daarbij worden mensen ouder en blijven ze langer vitaal. Eenmaal op hoge leeftijd krijgen ze één of meer chronische aandoeningen. Mensen hebben op langere termijn meer (complexe) zorg nodig. En anderen moeten die zorg weer leveren.

Werken in de ouderenzorg

De ouderenzorg (verpleging, verzorging en thuiszorg) is daarom ook verreweg de grootste branche in de sector. Begin 2023 werkten er 455.900 medewerkers. Daarmee is werken in de ouderenzorg anderhalf keer zo groot als de branche ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg waar afgerond 277.000 medewerkers werken.

Zineb, VIG in opleiding: ‘Door COVID zie ik hoe waardevol de zorg is’

“Sinds maart 2020 werk ik via Okeedo als Helpende bij Hilverzorg. Hier lever ik samen met mijn collega´s de beste zorg aan de cliënten op onze afdeling. Het is dankbaar werk en de cliënten zijn bijna altijd blij met de zorg die wij leveren. Tegelijkertijd volg ik de opleiding tot verzorgende IG via ‘De Klas’. Dit werkleertraject kwam ik tegen via een online advertentie. Het trok mijn aandacht en ik heb me ervoor aangemeld. Ik krijg voldoende begeleiding en goede lesstof, zodat ik ook goed meekom in de opleiding. Ik ben erg blij met de keuze voor Okeedo en Hilverzorg!”

>> Werken in het ziekenhuis: vacatures en kansen op een baan

Wie werken in het verpleeghuis, verzorgingshuis of thuiszorg?

De medewerkers die in het verpleeghuis, verzorgingshuis of thuiszorg werken zijn gemiddeld ouder dan de rest van de medewerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt. 29 procent is 55-plusser en 92 procent van alle medewerkers is vrouw. Daarbij werkt negen op de tien medewerkers in deeltijd, terwijl het landelijke gemiddelde de helft is. 81 procent heeft een vast contract en de anderen hebben een flexibel contract.

Werken in de ouderenzorg: meerdere vacatures voor één werkzoekende

Iedere werkgever in de ouderenzorg kampt met moeilijk vervulbare vacatures. Met name verzorgenden en verpleegkundigen zijn moeilijk te vinden. In het derde kwartaal van 2022 ging het om 16,5 duizend vacatures, 6,1 duizend meer dan drie jaar geleden. Dat is een toename van 58 procent, de grootste relatieve toename van alle branches, aldus het CBS. Wie werk zoekt in de ouderenzorg kan dus kiezen uit meerdere vacatures.

Prognose voor werken in de ouderenzorg

Het personeelstekort kost de politiek heel wat hoofdbrekens. Eind 2023 is er in onder meer de ziekenhuis-, verpleeghuis-, jeugd- en gehandicaptenzorg een tekort van zo’n 56.000 mensen, blijkt uit een nieuwe arbeidsmarktprognose van AZW. Als er niets wordt gedaan dreigt het tekort in 2032 op te lopen tot meer dan 155.000 medewerkers. Met de kabinetsmaatregelen meegerekend, blijft het tekort steken op ongeveer 137.000 medewerkers. Volgens minister Conny Helder zijn er in de toekomst zoveel mensen nodig voor zorg en welzijn, dat er straks te weinig mensen beschikbaar zijn voor onderwijs, de bouw en de energiesector.

Ik wil werken in de zorg

Verwacht personeelstekort per branche in 2031:

  • Verpleeghuiszorg: 51.900 – 33.500
  • Thuiszorg: 16.200 – 15.400
  • Ziekenhuizen en overig medisch specialistische zorg: 24.400 – 15.700
  • GGZ: 11.900 – 9.300
  • UMC: 6.500 – 6.600
  • Gehandicaptenzorg: 13.800 – 8.800

Bron: AZW info

De prognose van het personeelstekort wordt gebaseerd op de arbeidsvraag en het personeelsaanbod tot in 2031.

Medewerkers in de ouderenzorg behouden

39 procent van de medewerkers in de sector zorg en welzijn verlaat binnen twee jaar de werkgever. Dit zijn vaak geen nieuwe instromers, maar zeer ervaren medewerkers. 78 procent daarvan blijft alsnog werken in dezelfde sector. Toch blijft het verloop aan het begin van een dienstverband hoog, aldus RegioPlus. Medewerkers die binnen een jaar weg gaan, vertrekken vaker vanwege de werksfeer en minder vaak vanwege loopbaanmogelijkheden. RegioPlus: “Advies is dus om als eerste vooral oog te hebben voor de werksfeer en in een latere fase ook aandacht te geven aan loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden.”


Verzorgenden opleiden met ‘De Klas’

Als oplossing voor het grote tekort aan verzorgenden heeft Okeedo ‘De Klas’ ontwikkeld. Met dit concept voor de langdurige zorg worden zorgprofessionals op niveau 2 in 15 maanden opgeleid tot verzorgende IG en zijn ze, direct én voor de langere termijn, inzetbaar voor zorgorganisaties.

Ontdek het concept De Klas Ontvang de brochure over De Klas

 

neem contact op

Lees ook:

Werken in de zorg: alles over opleidingen, niveaus en vacatures

Bijbaan in de zorg: dit zijn de mogelijkheden voor hbo-v studenten

Hulp nodig? Chat met ons